ქართულ მეგრული ლექსიკონი

მოძებნეთ ქართული, მეგრული ან ინგლისური სიტყვით.


Google Play App store

ქართული ლექსიკონები

ქართული ლექსიკონები 23,312 სიტყვა

ქართულ მეგრული ლექსიკონი

ქართულ მეგრული ლექსიკონი 5773 სიტყვა

ქართულ სვანური ლექსიკონი

ქართულ სვანური ლექსიკონი 10,169 სიტყვა

სამედიცინო ლექსიკონი

სამედიცინო ლექსიკონი 5199 სიტყვა