ქართული ლექსიკონები

ნახეთ ქართული სიტყვების ახსნა სხვადასხვა ლექსიკონებიდან.


ძველი ქართული ენის შეერთებული ლექსიკონი

დავითიანის ლექსიკონი

ვეფხისტყაოსნის ლექსიკონი

გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება

ისტორიულ ტერმინთა სასკოლო ლექსიკონი

სიბრძნე სიცრუისა

შუშანიკის წამება

წამებაი წმიდისა და ნეტარისა ჰაბოისი

ხელოვნების ენციკლოპედიური ლექსიკონი

ქართული ლექსიკონები

ქართული ლექსიკონები 23,312 სიტყვა

ქართულ მეგრული ლექსიკონი

ქართულ მეგრული ლექსიკონი 5773 სიტყვა

ქართულ სვანური ლექსიკონი

ქართულ სვანური ლექსიკონი 10,169 სიტყვა

სამედიცინო ლექსიკონი

სამედიცინო ლექსიკონი 5199 სიტყვა