თარგმნა

Targmna: ტექსტის თარგმნა ნებისმიერ ენაზე


ონლაინ თარგმნა ყველა ენაზე, მაღალი ხარისხით თარგმნის სიტყვებს და წინადადებებს.

ქართული ლექსიკონები

ქართული ლექსიკონები 23,312 სიტყვა

ქართულ მეგრული ლექსიკონი

ქართულ მეგრული ლექსიკონი 5773 სიტყვა

ქართულ სვანური ლექსიკონი

ქართულ სვანური ლექსიკონი 10,169 სიტყვა

სამედიცინო ლექსიკონი

სამედიცინო ლექსიკონი 5199 სიტყვა