Georgian Megrelian English Dictionary

Georgian Megrelian English Dictionary

Georgian, Megrelian and English translations

App icon

Mingrelian language, also called Megrelian, unwritten Kartvelian (South Caucasian) language spoken along the coast of the Black Sea in Georgia. Its speakers call it margaluri nina; in Georgian, it is called megruli ena.
Through the application you will be able to translate Georgian, Megrelian and English words.
For this time we have 8000 words

The words you add or correct will be updated and the dictionary will be refined.

Download

Download For iOS Download for Android

 


Avatar

KAKHA13

CEO / Co-Founder

Tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Một ngày nào đó, bạn có thể nhìn lại và nhận ra chúng là những điều to lớn. Nhiều người thất bại trong cuộc sống là những người đã không nhận ra rằng họ đã đến gần với thành công như thế nào khi họ đã từ bỏ.

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.