ქართულ მეგრული ლექსიკონი

ქართულ მეგრული ლექსიკონი

ქართულ მეგრული ინგლისური სიტყვათა კრებული

App icon

ფუნქციები

  • სიტყბვების მოსმენა
  • მოწონება და კომენტარების დატოვება
  • გაზიარება

აპლიკაციის საშუალებით შეძლებთ თარგმნოთ სიტყვები ქართულად, მეგრულად და ინგლისურად.

ამჟამად ხელმისაწვდიომია 8000 სიტყვა.
თქვენს მიერ დამატებული ან შესწორებული სიტყვები განახლდება და ლექსიკონიც დაიხვეწება.

გადმოწერა

Download For iOS Download for Android

 


Avatar

KAKHA13

CEO / Co-Founder

Enjoy the little things in life. For one day, you may look back and realize they were the big things. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Cookie
We care about your data and would love to use cookies to improve your experience.