ამინდის პროგნოზის API

ქალაქების 7 დღიანი ამინდის პროგნოზი

https://any.ge/weather/api2.php?get=daily&id=611717

  • id : ქალაქის კოდი
  • units : imperial / metric ფარენჰეიტი / ცელსიუსი
  • lang : ენის კოდი

ქალაქების საათობრივი ამინდის პროგნოზი

https://any.ge/weather/api2.php?get=hourly&id=611717&lang=ge

  • id : ქალაქის კოდი
  • units : imperial / metric ფარენჰეიტი / ცელსიუსი
  • lang : ენის კოდი

ერთი ან რამოდენიმე ქალაქის მიმდინარე ამინდის პროგნოზი

https://any.ge/weather/api2.php?get=weather&id=611717,615583

  • id : ქალაქის ან ქალაქების კოდები 611717,615583
  • units : imperial / metric ფარენჰეიტი / ცელსიუსი
  • lang : ენის კოდი

გადმოწერეთ სურათები weather_icons.zip

მიღებული მონაცემებიდან icon ველი გამოიყენეთ შესაბამისად [icon].png

01d
01d
02d
02d
03d
03d
04d
04d
10d
10d
11d
11d
01n
01n
02n
02n
03n
03n
04n
04n
10n
10n
11n
11n

როგორ გამოვიყენოთ JSON კოდი?

PHP.NET json-decode

$url = "https://any.ge/weather/api2.php?get=weather&id=611717";
$contents = file_get_contents($url);
$results = json_decode($contents,true);
print_r($results);

get API sample project from GitHub any.ge weatherApi